Start

ZAPEWNIAMY:

– przyjazną, rodzinną atmosferę
– wykwalifikowaną i troskliwą kadrę pedagogiczną
– kameralne grupy zapewniające bliskość i domową atmosferę
– bogaty program zajęć w ramach czesnego
– codziennie język angielski z lektorem
– ciekawe zajęcia popołudniowe
– liczne atrakcje w żłobku
– interesujące wycieczki

Do naszego żłobka zapraszamy dzieci, które ukończyły 20 tydzień życia. W ramach wzajemnej satysfakcji oferujemy profesjonalną, wynikającą z wykształcenia i doświadczenia opiekę nad dziećmi oraz różnorodność zajęć edukacyjnych nierozerwalnie połączonych z zabawą.

Naszym celem jest wspieranie dzieci w odkrywaniu własnych możliwości, rozwijaniu zainteresowań i zdolności artystycznych. Pomagamy w odkrywaniu potencjału twórczego każdego dziecka.

 

Uczestnictwo dziecka w wielu zajęciach:

  • codzienna gimnastyka z elementami korektywy
  • język angielski
  • rytmika
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia teatralne
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia teatralno-taneczne
  • zajęcia muzyczne z gitarą

Wspieramy dzieci w rozwoju emocjonalnym, społecznym i ruchowym. Korzystamy z programu wychowania przedszkolnego „Moje przedszkole” autorstwa Czesława Cyrańskiego i Małgorzaty Kwaśniewskiej wyd. MAC EDUKACJA S.A. Dbając o efektywność Naszej pracy wykorzystujemy również metody Marty Bogdanowicz „Metody Dobrego Startu” rozwijające funkcje językowe i spostrzeżeniowe.

Żłobek MINI MINI jest wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Prezydenta Wrocławia pod nr 23 , na podstawie decyzji z dnia 08.07.2013 roku. Żłobek nasz jest jest placówką dofinansowaną przez Urząd Miejski Wrocławia ,gdzie kwota dofinansowania wynosi 2,85 za godz. opieki.
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 2/4.
tel. 071 777 86 99, fax. 71 777 79 94 , e-mail. wzd@um.wroc.pl
 

Zapraszamy!!!